A ty, žena, žena, nepreklínaj že ma


A ty, žena, žena, nepreklínaj že ma,
radšej sa pomodlí, za mņa za korheľa.

Radšej sa pomodli sedem otčenášov,
aby mi nechýbal pohárik aj s fľašou.

Pohárik aj s fľašou a dve holby piva,
abys nevravela, že si mi krivdila