A v Lukovi hrajut až čorna zem dudnit


A v Lukovi hrajut až čorna zem dudnit, 
chpala mi frajirka, chpala mi do studni.

Prešol kolo studni, studņa murovana, 
prišol gu frajirki, ona zrukovana.

Keď jes zrukovana poručeno bohu, 
šak ja sobi najdu divča abo vdovu.

Divča je molode, suce je do švita 
a vdova vybita na dvanac kopyta.