A v tej našej záhradôčke bol tej noci mrázA v tej našej záhradôčke bol tej noci mráz,
a v tej našej studienočke nieto vody zas.
[:Vezmem si ja sekerečku, prerúbem tú studienočku
a v tej našej studienočke bude vody zas.:]

A v tej našej záhradôčke biela ľalija,
povedz že mi, moja milá, kto k vám chodieva ?
[:Už k nám dávno nik nechodí,lebo sa ma každý bojí,
lebo sa ma každý bojí, že som chudobná.:]

A v tej našej záhradôčke z bielej ruži kvet,
povedz že mi, moja milá, či ťa mrzí svet ?
[:A mņa ten svet nič nemrzí,len ma moje srdce bolí,
len ma moje srdce bolí, plakala by hneď.:]