A za našu stodolečku jasne slunko švici


A za našu stodolečku jasne slunko švici, 
zašala tam moja mila všeľijake kvici. 

Jak zašala, zahrabala, bila ruža zešla, 
preci ši ti moja mila, do kasareņ prišla. 

Ked ši prišla, šedņi sebe na moju poscilku, 
žebi kamaraca znaľi, že ja mam frajirku.