A za našu stodolečku žeľeni še trava


A za našu stodolečku źeľena źe trava,
[:paslo na ņej švarne dzifče prekrasneho pava.:]

Uderilo švarne dzifče pavura ņechcaci,
[:a ten pavur – šumni pavur do ľesa kričaci.:]

Vikaš ti źe, švarne dzifče, aš po same pasi,
[:a idz hľedac ti pavura, až za čarne ľesi.:]

Chodz bi som źe vikasala aš po same šije,
[:ta muj pavur, šumni pavur na veki zahiņe.:]