Ach Anička, čo je ti?


Ach Anička, čo je ti? 
Keď ťa vidím, poviem ti a čo ja viem ?
Bráni otec, bráni mať, 
že ťa nesmiem milovať a čo ja viem ?
Rád by som ja všetko vedel, že prečo? 
Ľudia vravia, že si pyšná, že preto. 
Že nevieš v poli robiť 
že len po tanci chodiť a čo ja viem ? 

Ach môj milý Janíčko 
poviem ti ja slovíčko a čo ja viem ?
Never ľuďom, never ty, 
veď sú to len klebety a čo ja viem ? 
Keď ja neviem aj na poli pracovať, 
ale ja viem za to pekne tancovať. 
Na poli ma nevidia 
a v tanci mi závidia a čo ja viem ? 

Ale keď sa nahnevám, 
ja tým babám vykonám a čo ja viem ?
Naraz aspoņ desiatim 
všetky zuby vymlátim a čo ja viem ?
|:Potom nech sa ide kde chce žalovať 
veď mne musí každá baba pokoj dať 
Niktorej nič nerobím 
za niktorou nechodím a čo ja viem ?