Ach, Haňičko, ňever Jaňičkovi


Ach, Haņičko, ņever Jaņičkovi, 
bo ņepravda, co Jaņičko povi. 
[:Bo jak un ce do ručkoch dostaņe, 
budze ce bic aņi ņeprestaņe.:]

Ach, Haņičko, zo pšeničnej mučki, 
ņesuca ši do šedlackej ručki,
[:ľen ši suca za mladeho pana, 
ach,Haņičko, šumna, maľovana.:]

Ach, Aničko, co ci to, co ci to, 
že maš ľičko prebito, prebito.
[:S chlopcami še ľubila, ľubila 
a ja ľičko prebila, prebila.:]