Ach, mamičko, mamko, ej, muj šivi holube


Ach, mamičko, mamko, ej, muj šivi holube,
vi me vichovaľi, ej, aľe vas chto budze ?

Vi me vichovaľi, ej, od malej malosci,
aľe vas chto budze, ej, mamko, do starosci ?

Ach, mamičko, mamko,vej, šerco še mi zamklo,
ice po mileho, ej, ma kľučik od ņeho.