Ach mamko, mamko má, dajte že mi rady


Ach mamko, mamko má, dajte že mi rady,
naučil sa k nám chodievať jeden šuhaj mladý.

Jaj, dcérka, dcérka má, zanechaj šuhaja,
šuhaj pôjde, povandruje, ty zostaneš sama.

Keď on povandruje, povandrujem aj ja,
budeme my si vandrovať, spolu obidvaja.

Neminulo roček, prišlo dievča k mamke,
doniesla si šuhajíka na jej ľavej ruke.

Ach, mamko, mamko má pomáhajte chovať,
veď vás bude mladý šuhaj starou matkou volať.

Ach, dcérka, dcérka má, chovaj si ho sama,
hľadala si, to si našla medzi šuhajama.