Ach není tu není co by mne těšilo


Ach není tu není co by mne tĺšilo
ach není tu není co mne tĺší.

Kdyby tu bývalo,co mne tĺšívalo
bylo by mé srdce veselejší.


Jaké to vorání bez pluhu,bez koní,
jaké to vorání bez koleček?


Takové vorání jako milování
jako milování bez hubiček


PoŢád mnĺ dávají,co mnĺ se nelíbí,
poŢád mnĺ dávají,co já nechci.


Dávají mnĺ vdovce,ten má jen půl srdce,
půl ho dal nebožce,půl by dal mnĺ.