A ja taká čárna jak čárna čarnica


1. /:A ja taká čárna jak čárna čarnica,:/
/:naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi šej, haj,
naj še mi vystúpi z rady paradnica.:/

2. /:Z rady paradnica, z poľa robotnica,:/
/:bo ja taká čárna šej, haj, bo ja taká čárna šej, haj,
bo ja taká čárna jak čárna čarnica.:/

3. /:Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,:/
/:bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej, haj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila.:/