A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu


1. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja z Kyjova, što mať nohy jak sova, jak sova. :/

2. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja z Vyslanky, što mať nohy jak slamky,
jak slamky. :/

3. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja z Plavnici, što mať nohy jak špici,
jak špici. :/

4. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja z Legnavy, što mať zuby diravy,
diravy. :/


5. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja iz Bokši, što mať zadky jak lokši,
jak lokši. :/

6. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja z Mestiska, što sa rada pritiska,
pritiska. :/

7. A ked ja sja zavozmu, zavozmu. Stadi ženu nevozmu, nevozmu.
/: Lem vozmu ja z Labirce, što je lehka jak pírce,
jak pirce. :/