A kto na mňa hovorí a kto na mňa šepce


A kto na mņa hovorí a kto na mņa šepce,
že som strelil jeleņa v tej hrušovskej kerce.

A ja som ho nestrelil, strelil som ja laņku,
čo chodila vodu piť z kyjovského jarku.

A kto na mņa hovorí a kto na mņa kričí,
že som strelil jeleņa v tej hrušovskej seči.