21. roček nastal


Dvadsatyperší ročok nastal, 
kedz ja na vojnu kartu dostal,
podz me ma milá podz vyprovac, 
bo ja na vojnu mám rukovac. 

Jak narukoval na stáži stál, 
lecela guľka tak zavolal, 
lecela guľka cez tu horu, 
až naražila na hrudz moju. 

Jak uderila ta prešekla
až do Dunaja krev pocekla, 
ej Dunaj, Dunaj, bystrá voda, 
či še mám ženic či me škoda.