A na medzi čerešeňka a pod medzu dve


A na medzi čerešeņka a pod medzu dve,
prespalo še švarnw dzifče, poveda na mņe.

Na keho bim povedala, ket ņe na tebe,
šak ši dņoval i nocoval a ja pri tebe

Nosil ši mi do poscilki červene vino,
už je chlapec napisani na tvojo meno.