A na močar šarga koňik, na močar,


A na močar šarga koņik, na močar,
ņepujdzeme ja gu dzivčecu ņeš večar,
ľem ja pujdzem gu ņevesce, šejhoj gu bilej,
ľehņem sebe na pojscilku kolo ņej.

ševesta me oblapi a pobočka,
tam me čeka upečena kuročka,
i paľenka presladzena, medzena,
dobre mi tam budze pri ņej do rana.