Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov na stránke CBOOK (GDPR)


Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. pre poskytnutie svojich služieb musí spracovávať Vaše osobné údaje. Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.


Podmienky používania vyžadujú, aby všetci vlastníci účtu mali najmenej 18 rokov.


Nie sme zodpovední za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík našich členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom našich služieb.


Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní služieb spoločnosť ProDEGRA s. r. o. zhromažďuje alebo prijíma vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.


Registrácia a nastavenie účtu

Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a názov priradený k vášmu účtu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu identitu na portáli CBOOK. Názov priradený k vášmu účtu sa verejne zobrazí a je pripojený k vašej aktivite na portáli CBOOK.


V závislosti od toho, ktoré služby sa rozhodnete použiť, ďalšie údaje, ako napríklad názov obchodu, údaje o fakturácii a platbe, vrátane fakturačného mena, adresy, telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, môžu byť potrebné, aby sme mohli poskytnúť určitú službu. Tieto údaje nie sú povinné pre registráciu, ale môžu byť potrebné pre poskytnutie určitých služieb.


Ďalšie osoby môžu vidieť hodnotenia, recenzie a fotografie položiek, ktoré ste zakúpili alebo predali, údaje o profile, položky, ktoré ste ponúkli na predaj, vaše stránky a pravidlá obchodu, vaše obľúbené položky a predajcov, nasledovníkov a zoznamy predaných položiek a počet predaných položiek, komentáre, kolekcie a iné údaje, ktoré uverejníte v priestoroch komunity a údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto údaje môžete kontrolovať alebo zmeniť pomocou nastavení účtu, alebo služieb.


Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. môže žiadať majiteľov obchodov/hudobných skupín kapiel, reštaurácii, catteringu, fotografoch a iných profesií registrovaných na CBOOK aj iné informácie o obchodoch alebo položkách uvedených v službách tak, aby zabezpečila dodržiavanie svojich pravidiel a platných právnych predpisov.


Údaje o nečlenoch

Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. môže získať osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu, adresu IP alebo fotografiu) osoby, ktorá ešte nie je zaregistrovaným členom portálu CBOOK ("nečlenom") v súvislosti s určitými službami, keď člen odovzdá údaje o nečlenovi, alebo nečlen používa funkciu “rezervovanie služby alebo nákup bez registrácie” pri vytvorení rezervácie / kúpe. Nečlenské údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb či tovaru.


Údaje od tretích strán

Niektorí členovia alebo návštevníci sa môžu rozhodnúť pripojiť sa k účtu na portáli CBOOK, alebo zaregistrovať účet na portáli CBOOK pomocou externej aplikácie tretej strany, napríklad facebook.com. Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. môže dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií tretích strán. Pripojenie účtu na portáli CBOOK k aplikáciám alebo službám tretích strán je voliteľné. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s aplikáciou tretej strany, spoločnosť ProDEGRA s. r. o. môže dostať údaje z tejto aplikácie. Tieto údaje môžu byť použité pre ďalšie poskytnutie služieb.


Komunita

Portál CBOOK je trhom aj komunitou zároveň. Ponúkame preto niekoľko funkcií, ktoré členom umožňujú pripojiť sa a komunikovať vo verejných priestoroch, ako sú fóra a komentáre. Tieto funkcie nemusíte používať, ale ak to urobíte, používajte dobrý úsudok pri využívaní týchto komunitných priestorov, alebo pri zdieľaní osobných informácií s ostatnými prostredníctvom našich služieb. Majte na pamäti, že akékoľvek osobné údaje, ktoré odošlete je možné čítať, zhromažďovať alebo používať inými používateľmi, alebo ich použiť na odosielanie nevyžiadaných správ.


Automatizované zbieranie informácií

Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku, ako napríklad vašu IP adresu alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach, aby sme mohli poskytovať služby. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú, k využívaniu inzercie, a to vo všetkých zariadeniach členov a návštevníkov.


Použitie, zdieľanie a sprístupnenie osobných údajov


Keď pristupujete k službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame, zdieľame a iným spôsobom spracovávame vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v týchto pravidlách. Použitie osobných údajov staviame na niekoľkých právnych základoch.


Tieto právne základy zahŕňajú:

 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov v našich podmienkach používania a na poskytnutie služieb;
 • súhlas so spracovaním, ktoré môžete kedykoľvek odvolať;
 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích; strán, ako sú napríklad záujmy návštevníkov, členov alebo partnerov;
 • sprístupnenie týchto údajov výslovne vami;
 • spracovanie potrebné vo verejnom záujme;
 • spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov iných.

Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match, a iných na kontaktovanie členov alebo zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo.


Hlavnou súčasťou našich služieb je oprávnený záujem prispôsobiť obsah služieb tak, aby sme vám pomohli objaviť relevantné položky a odporúčané nákupy. V rámci toho môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi ako Facebook alebo Google.


V súlade s našim existujúcim procesom riešenia sporov môžeme použiť údaje, ktoré poskytnete na riešenie sporov so spoločnosťou ProDEGRA s. r. o. alebo inými členmi.


Nákup a predaj služieb a tovarov

Ako súčasť procesu nákupu a predaja spoločnosť ProDEGRA s. r. o. uľahčuje zdieľanie údajov medzi dvomi členmi zapojenými do transakcie, ako napríklad dodacia adresa, fakturačné údaje a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj alebo nákup na portáli CBOOK, inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali vaše údaje. Vzhľadom na to, že sa jedná o kľúčovú súčasť služieb, ktoré poskytujeme, musíme to urobiť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok používania.


Očakávame, že budete rešpektovať súkromie člena, ktorého údaje ste dostali. Máte obmedzenú licenciu na používanie týchto informácií iba pre komunikáciu súvisiacu s portálom CBOOK. Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. neudeľuje licenciu na používanie informácií na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez výslovného súhlasu nesmiete pridávať žiadneho člena do vášho e-mailu alebo fyzického mailing listu a inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.


Správy zo CBOOK

Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. vám môže posielať nekomerčné e-maily alebo správy, ak sú nevyhnutné pre členov a používateľov služby “nákup bez registrácie”. Príklady správ súvisiacich so službou zahŕňajú potvrdenie e-mailovej adresy / uvítací e-mail pri registrácii účtu, informácie o transakciách, vašom účte, bezpečnosti, zmene produktov/služieb, dostupnosti služieb, zmene kľúčových funkcií, prenos konverzácií so zákazníkmi a korešpondenciu s podporným tímom spoločnosti. Tieto správy sa primárne doručujú prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom upozornení a každý člen je povinný udržiavať platnú e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.


Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. vás tiež môže kontaktovať telefonicky, SMS správou alebo fyzickou poštu, aby poskytla členskú podporu alebo za účelom súvisiacim s transakciami.


Pri registrácii môžete udeliť súhlas s doručovaním marketingových e-mailov a správ. Z marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou marketingových e-mailov alebo správ, alebo prostredníctvom nastavení svojho účtu.


Sprístupnenie a uchovávanie informácií

Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. môže uchovávať alebo poskytovať vaše osobné údaje tretej strane za nasledujúcich podmienok:

 • v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva;
 • ochrany alebo uplatňovanie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu;
 • v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo inú právnu požiadavku;
 • alebo ak v dobrej viere usúdime, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie zákona, zabránenie bezprostrednému fyzickému poškodeniu, finančnej strate, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania.

Ak spoločnosť ProDEGRA s. r. o. obdrží zákonnú overenú žiadosť o záznam alebo údaje člena v jednej z okolností opísaných v predchádzajúcom odseku, môže zverejniť osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na meno člena, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.


Tretie strany

Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. musí spolupracovať so spoločnosťami a jednotlivcami (napríklad spracovateľmi platieb, alebo poskytovateľmi zabezpečenia), aby pomohli prevádzkovať, poskytovať a predávať služby. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k vašim údajom, môžu použiť vaše údaje iba na to, aby tieto úlohy vykonávali v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.


V niektorých iných prípadoch nie sú títo poskytovatelia služieb nevyhnutní na to, aby sme mohli poskytovať služby, napríklad, aby nám pomohli uskutočniť výskum o tom, ako lepšie slúžiť našim používateľom. V týchto prípadoch máme oprávnený záujem spolupracovať s poskytovateľmi služieb, aby sme zlepšili naše služby.


Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad, keď načítavate stránku na portáli CBOOK, ktorá má sociálny doplnok tretej strany, napríklad tlačidlo "Páči sa mi", načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb.


Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo ich služieb. Aj keď spoločnosť ProDEGRA s. r. o. vyberá a spravuje tieto technológie tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.


Tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy tretích strán, ktoré spoločnosť ProDEGRA s. r. o. nevlastní ani nekontroluje. Ak poskytnete svoje údaje tretej strane na používanie alebo zverejnenie údajov, ktoré im poskytnete sa môžu vzťahovať rôzne postupy.


Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. nekontroluje zásady ochrany osobných údajov tretích strán, vrátane iných členov, ktorí ponúkajú službu / predávajú, alebo inak využívajú služby. Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo zabezpečenie poskytovateľov služieb / predajcov. Predávajúci/ na portáli CBOOK sú nezávislými prevádzkovateľmi, čo znamená, že sú zodpovední za dodržiavanie svojich vlastných podmienok týkajúcich sa akýchkoľvek osobných informácií, ktoré získajú v súvislosti so portálom CBOOK.


Práva používateľov

Vieme, že členovia našej komunity si cenia kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi, preto spoločnosť ProDEGRA s. r. o. dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým vás budeme kontaktovať.


Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, mazať osobné údaje alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním spoločnosti ProDEGRA s. r. o.


Máte právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie vašich údajov. Môžete napríklad stiahnuť svoj súhlas s doručovaním marketingových e-mailov pomocou odkazu na zrušenie odberu v takejto komunikácii alebo zmenou v nastaveniach účtu.


Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

 • prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti ProDEGRA s. r. o. prostredníctvom vašich nastavení);
 • korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých prípadoch prostredníctvom nastavení);
 • vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov spoločnosťou ProDEGRA s. r. o. s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);
 • odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-mailu na adresu info@cbook.sk s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach / príjmoch). Zachovávame logovacie súbory na interné účely analýzy. Tieto protokolové súbory sú zvyčajne uchovávané na krátke časové obdobie s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie portálu CBOOK s cieľom zlepšiť funkčnosť portálu CBOOK, alebo sme ich právne povinní uchovávať dlhšie. Pokiaľ budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.


Upozorňujeme, že zatvorenie účtu nemusí uvoľniť vašu e-mailovú adresu, používateľské meno alebo názov obchodu na opätovné použitie v novom účte. Na požiadanie tiež poskytne spoločnosť ProDEGRA s. r. o. údaje o tom, či vlastníme niektoré z vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci.


Povinnosti pri predaji služby či tovaru

Ak predávate prostredníctvom našich služieb, môžete získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú adresu a dodaciu adresu). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.


Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb. Patria sem platné zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré upravujú spôsoby, akými môžete používať údaje používateľa. Takéto zákony môžu vyžadovať, aby ste publikovali a dodržiavali zásady ochrany osobných údajov, ktoré musia byť dostupné pre používateľov portálu CBOOK s ktorými spolupracujete a ktoré sú kompatibilné s podmienkami používania. Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.


Ako prevádzkovateľ, môžete mať povinnosť podľa príslušných zákonov o ochrane údajov a súkromia vyhovieť požiadavkám na prístup k údajom, prenosnosť, opravu, vymazanie a námietky voči spracovaniu. Ak zverejníte osobné údaje bez riadneho súhlasu kupujúceho, zodpovedáte za toto neoprávnené zverejnenie. Osobné údaje získané využívaním služieb nesmiete používať na nevyžiadané komerčné správy alebo neautorizované transakcie. Bez súhlasu kupujúceho nesmiete do svojho e-mailového alebo fyzického zoznamu adries pridať žiadneho člena portálu CBOOK, alebo používať identitu kupujúceho na účely marketingu.


Ak ste vy a spoločnosť ProDEGRA s. r. o. uznaní za spoločného prevádzkovateľa osobných údajov a ak je spoločnosť ProDEGRA s. r. o. žalovaná, pokutovaná alebo inak musí znášať výdavky z dôvodu niečoho, čo ste urobili ako spoločný prevádzkovateľ osobných údajov kupujúceho, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť ProDEGRA s. r. o. v plnej výške nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vašim spracovaním osobných údajov.


Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese info@cbook.sk.


Spoločnosť ProDEGRA s. r. o. šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.


V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť ProDEGRA s. r. o. bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.


Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme z času na čas meniť alebo aktualizovať. Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom portálu CBOOK, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.


Zoznam zbieraných osobných údajov

Neregistrovaní užívatelia
 • IP adresa

Údaje potrebné pre technickú podporu a službu kontakt
 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Email

Údaje potrebné k nákupu
 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefón
 • Email

Zaregistrovaní členovia
 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Dodacia adresa
 • Fakturačná adresa
 • Telefón
 • Email
 • Údaje o objednanej službe / tovare a objednávkach

Zaregistrovaní predajcovia
 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Dodacia adresa
 • Fakturačná adresa
 • Telefón
 • Email
 • Údaje o objednanom tovare / službe a objednávkach
 • Údaje o predanom tovare / službe a zákazkách
 • Číslo účtu